IO3-pl

Wiedza Wzmacnia

Projekt “Wiedza wzmacnia” składa się z programu nauczania, pakietu szkoleniowego i cyfrowego podręcznika. W szkoleniu zastosowano metodę uczenia mieszanego. Uczenie mieszane to połączenie metod wykorzystujących materiały internetowe i cyfrowe z tradycyjnym szkoleniem w sali lekcyjnej.

Program kursu szkoleniowego:

Program nauczania stanowi teoretyczne wprowadzenie do szkolenia w pakiecie i zawiera cele nauczania.

Podręczniki do kursu szkoleniowego:

Podręczniki zawierają arkusze metodyczne, w których objaśnia się trenerom sposób wykonywania ćwiczeń, karty pracy dla uczestników kursu oraz testy, dzięki którym na koniec każdego modułu można ocenić zdobytą wiedzę i subiektywne kompetencje uczestnika kursu.

Prezentacje do szkolenia:

Do każdego modułu dołączona jest prezentacja, którą można wykorzystać podczas szkolenia:

Teksty towarzyszące w prostym języku:

Tutaj znajduje się zbiór wszystkich testów towarzyszących w prostym języku, należących do filmów z pakietu Accessible Toolkit, wraz z kodami QR i linkami do filmów.

Certyfikat ukończenia szkolenia:

Po zakończeniu programu szkoleniowego uczestnicy kursu mogą otrzymać następujące zaświadczenie:

Skip to content