IO1-pl

Analiza i streszczenie

Wyniki są teraz dostępne do pobrania!

„Analiza i streszczenie” to ankieta cyfrowa, analiza i raport międzynarodowy. Osobom niesłyszącym poszukującym pracy zadawane były pytania dotyczące przepisów prawa pracy. Wyniki ankiety są dostępne w pisemnym raporcie.

Partnerzy projektu Praca dostępna dla wszystkich (Accessible Work 4 All) w Austrii, Niemczech, Włoszech i Polsce przeprowadzili ankietę online, aby ocenić potrzeby osób niesłyszących poszukujących pracy w odniesieniu do informacji o zatrudnieniu i przepisach dotyczących zatrudnienia w języku migowym. Ankieta składała się z 14 pytań, dostępnych w formie pisemnej i na wideo w austriackim, niemieckim, włoskim i polskim języku migowym. W badaniu wzięło udział ponad 250 osób.

Oprócz ankiety przeprowadzono badania źródłowe dotyczące edukacji i zatrudnienia osób niesłyszących w odpowiednich krajach.
Wszystkie wyniki można przeczytać w czterech raportach krajowych (każdy dostępny w języku narodowym i angielskim).

Skip to content