IO2-pl

Dostępny zestaw narzędzi

„Dostępny zestaw narzędzi” to zbiór dostępnych, krótkich filmów informacyjnych na temat przepisów dotyczących zatrudnienia. Filmy wykorzystują język migowy i napisy tekstowe z rysunkami i obrazami wizualnymi.

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie o pracy

Julia chce znaleźć nową pracę. 
Julia chce wiedzieć: Gdzie mogę znaleźć dostępne prace?
Jakie są zadania w nowej pracy?
Jak mam ubiegać się o pracę?

Mamy wyjaśnienie dla Juli:
Praca jest dostępna.
Firma publikuje ogłoszenie o pracę.
Ogłoszenie o pracę to:
Szczegółowe informacje o dostępnym miejscu pracy.

Teraz ludzie wiedzą, że:
Mogą ubiegać się o taką pracę.
Ogłoszenia o prace są w internecie albo drukowane w gazetach.
Firma szuka kogoś na dane miejsce pracy.
Firma chce aby ludzie ubiegali się o to miejsce pracy.
Firma chce zgłoszenia od odpowiednich kandydatów.

Ogłoszenie o prace ma kilka części:
Ogłoszenie opisuje ogólnie prace i wypisuje najważniejsze informacje o pracy.

Julia może znaleźć ogłoszenie o pracę:
Na stronie www firmy,
Stronach internetowych pośredników pracy,
W Urzędzie Pracy,
W newsletterach,
W mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter …)

W ogłoszeniu o pracę jest:
Do kiedy Julia musi się zgłosić.
Niektóre ogłoszenie mają własną instrukcje.
Na przykład:
Jakie dokumenty musi wysłać Julia?
Gdzie Julia musi wysłać dokumenty?

Ogłoszenia o pracę informują kandydatów o wolnym stanowisku pracy.
Kandydaci szukają pracy.

Celem firm jest: informowanie o wolnym stanowisku, informowanie dzięki ogłoszeniu o pracę, aby znaleźć odpowiednich kandydatów.
W ogłoszeniu o pracę są następujące informacje:
1. Nazwa pracy
2. Gdzie ta praca się odbywa
3. Jakie są obowiązki
4. Jakie są wymagania
5. Firma i korzyści
6. Jak się zgłosić
Teraz Julia już wie:
Ogłoszenia o pracę są łatwe.
Julia wie już wszystko o ogłoszeniach o pracę.
Julia może zacząć szukać wymarzonej pracy.

List motywacyjny

List motywacyjny

Julia znalazła ogłoszenie o pracę. 
Julia jest zainteresowana ogłoszeniem.
Julia chce wiedzieć:
Jak mam ubiegać się o pracę?

Oto wyjaśnienie dla Julii:
Ubieganie się o pracę ma 2 części:
Złożenie pisemnego wniosku.
To list motywacyjny.
Część ustna.
To jest rozmowa kwalifikacyjna.
Julia chce zrobić dobre wrażenie na rozmowie.
Julia pisze:
Mogę dobrze wykonać zadania.
List motywacyjny ma 4 części:
– list motywacyjny
– CV ze zdjęciem
– załączniki
– referencje
Czyli potwierdzenie umiejętności Julii, np. certyfikaty.

List motywacyjny to pierwsze wrażenie pracodawcy.
List powinien mieć 1 stronę A4.
W liście Julia wyjaśnia:
Dlaczego aplikuje o pracę?
Dlaczego może wykonać pracę dobrze?

Jest ogłoszenie o pracę.
Są wymagania na to stanowisko.
W tekście Julia łączy swoje umiejętności i zainteresowania z wymaganiami.
Na początku listu motywacyjnego jest pozdrowienie.
Julia sprawdza: Kto jest osobą do kontaktu?
Julia pisze bezpośrednio do osoby kontaktowej.
Na przykład: Szanowna Pani Maier,
Następnie list motywacyjny jest spersonalizowany.
CV zawiera następujące dane:
• Nazwa
• adres
• adres e-mail
• numer telefonu
• Data urodzenia
• miejsce urodzenia
• narodowość

Julia wpisuję do CV:
• kwalifikacje zawodowe
• Edukacja
• Historia kariery
• interesy osobiste
• zobowiązania społeczne

Na przykład: Julia prowadzi grupę głuchej młodzieży.
Julia wpisuje to do wniosku.
Pracodawca wie:
Julia potrafi być odpowiedzialna.

CV jest zwykle w formie tabeli.
CV pokazuje wykształcenie i aktywność zawodową.
Na górze znajdują się aktualne szkolenia i zajęcia zawodowe.
Na dole stare szkolenia i zajęcia zawodowe.
Julia wpisuje w CV aktualną datę.
Julia drukuje CV.
Julia osobiście podpisuje CV.

Najlepiej, żeby Julia podpisała się długopisem.
To daje osobiste wrażenie.
Julia podpisuje się pełnym imieniem i nazwiskiem.

W załączniku znajdują się następujące dokumenty:
• ostatnie świadectwo szkolne
• certyfikaty szkoleń
• świadectwo ukończenia szkoły
• referencje od poprzednich pracodawców
• certyfikaty dalszego szkolenia
Te dokumenty potwierdzają zdolności Julii.

Julia może dołączyć również inne dokumenty,
jeśli są istotne dla dostępnej pracy:
• prawo jazdy
• dyplom językowy
• zaświadczenia o wolontariacie
Julia powinna zawsze wysyłać tylko kopie dokumentów!
Teraz Julia wie:
Jak ubiegać się o dostępną pracę?
Życzymy Julii powodzenia

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Max dostał zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. 
Max jest szczęśliwy.
Max jest też zdenerwowany.
Max ma wiele pytań:
Co się stanie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej?
Jak mam się przygotować do takiej rozmowy?

Oto wyjaśnienie dla Maxa:
Max aplikuje o pracę.
Rozmowa kwalifikacyjna to rozmowa pomiędzy Maxem a osobą z firmy.
Najpierw Max musi wysłać swoje zgłoszenie o pracę.
Później jest rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowa jest przeprowadzona osobiście lub telefonicznie lub przez video rozmowę.
Pracodawca chce wiedzieć:
Czy Max potrafi wykonać zadania w pracy?
Czy Max pasuje społecznie do firmy?
Pracodawca zadaje Maxowi dużo pytań.
Max ma na przykład profile na mediach społecznościowych, jak Facebook albo Instagram.
Może pracodawca spojrzał na profile Maxa.
Może pracodawca zapyta o profile Maxa.

Max dowiaduje się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej:
Jakie mam możliwości w firmie?
Jakie mam perspektywy zawodowe?
W jakich szkoleniach mogę wziąć udział?
W czasie rozmowy Max widzi:
Czy moja wiedza na temat firmy jest poprawna?
Te informacje pomagają Maxowi podjąć decyzje.
Max musi zadecydować:
Czy chcę pracować w tej firmie?

Max przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Max nie śpieszy się z przygotowaniami.
Max myśli o sytuacji komunikacyjnej
Max poznaje informacje na temat firmy.
Max myśli:
O co najczęściej pytają na rozmowie kwalifikacyjnej?
Max zastanawia się nad odpowiedziami na te pytania.
Na rozmowie o pracę ważne jest:
Max umie dobrze się komunikować z pracodawcą.
Max dostanie pracę tylko jeżeli pracodawca dobrze zrozumie Maxa.
Max jest głuchy.
Max musi pomyśleć nad tym:
Czy potrzebuje tłumacza do rozmowy?

Max dowiaduje się o firmie.
To jest ważne.
Max wie:
Co sprzedaje firma?
Czy firma przejmuje się społecznymi tematami?
Jak wygląda strona internetowa firmy?
Jak muszą się ubierać pracownicy?

Niektóre pytania często się powtarzają:
• Proszę przedstaw się krótko!
Pracodawca chce wiedzieć:
Czy Max potrafi streścić swoje kompetencje i życiową podróż?
• Opisz swoje mocne i słabe strony!
Kandydaci robią prezentacje siebie na rozmowie kwalifikacyjnej.
Najpierw Max mówi o swoich mocnych stronach.
Podaje przykłady.
Oto taki przykład:
„praca zespołowa to moja mocna strona, gram w piłkę nożną, wiem, że dobry zespół to podstawa wygranej”.
Oto inny przykład:
„Komunikowanie się to moja mocna strona. Jestem głuchy. Czasami komunikowanie się jest dla mnie trudne. Potrafię załatwić sobie tłumacza. Mogę pisać z innymi ludźmi w pracy. Mogę ich nauczyć języka migowego”

To bardzo ważne:
Max musi mówić prawdę.
Max pokazuje na rozmowie kwalifikacyjnej:
Moją pracą mogę wypełnić zadania w pracy.
Max jest nadaje się do pracy.

Teraz Max wie:
Co się dzieje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?
Jak mogę się do niej przygotować?
Życzymy Maxowi powodzenia!

Układ zbiorowy pracy i wysokość wynagrodzenia

Układ zbiorowy pracy i wysokość wynagrodzenia 

Julia chce wiedzieć:
Ile zarobi w nowej pracy?
Julia uważa:
To jest zapisane w układzie zbiorowym.
Julia nie wie:
Co to jest układ zbiorowy?

Oto wyjaśnienie Julii:
W umowie o pracę jest napisane:
Ile zarabiam?
Pracodawca ustala wynagrodzenie z Julią.
Wyjątek: Istnieją specjalne zasady.
Szczególną zasadą jest płaca minimalna.
Płaca minimalna oznacza:
Pracownik musi zarobić przynajmniej tyle.
Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest zabronione.

Julia ma wiele kwalifikacji.
Julia dobrze zarabia.
Julia ma niewiele kwalifikacji.
Julia jest źle opłacana.
Oto przykłady:
Niewykwalifikowany robotnik niewiele zarabia.
Wykwalifikowany pracownik zarabia więcej.
Czeladnik zarabia mniej.
Mistrz zarabia więcej.
Nowicjusz niewiele zarabia.
Wieloletni pracownik zarabia więcej.

Julia ma dużą odpowiedzialność w swojej pracy.
Julia dobrze zarabia.
Julia ma niewielką odpowiedzialność w swojej pracy.
Julia zarabia gorzej.
Oto przykład:
Julia prowadzi wielu pracowników budowlanych.
Julia ma dużą odpowiedzialność
Julia zarabia więcej.
Ktoś pracuje jako robotnik budowlany.
Ma mniejszą odpowiedzialność.
Zarabia mniej.

Dawno temu przemysł w Europie rozwijał się.
Fabryki potrzebowały wielu ludzi jako pracowników.
Robotnicy byli biedni.
Robotnicy mieszkali na wsi.
Robotnicy musieli zaakceptować pensję oferowaną przez pracodawców.
Jeśli pracownicy nie przyjmują wynagrodzenia.
Wtedy pracownicy nie mogą pracować.
Dlatego pensje były niskie.
Było dużo biedy.
Robotnicy zakładali związki zawodowe.
Związki zawodowe żądają wyższych wynagrodzeń.
W związku zawodowym jest wielu pracowników.
Przekonują pracodawców:
Zapłaćcie nam wyższą pensję.
Dlatego robotnicy protestowali i strajkowali.
Tak powstały układy zbiorowe.
W układzie zbiorowym jest napisane:
Ile pieniędzy zarabia osoba w tej dziedzinie pracy?
Układy zbiorowe są negocjowane między pracodawcami a związkami zawodowymi.

W układzie zbiorowym zapisana jest płaca minimalna.
W układzie zbiorowym jest również napisane:
Jakie prawa i obowiązki ma Julia?
Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca Julii?
Przykładami są:
Julia ma prawo:
Otrzymywać płacę minimalną zgodnie z układem zbiorowym.
Julia ma obowiązek:
Dotrzymać godzin pracy.
W układzie zbiorowym jest również napisane:
Ilość urlopu rocznie
Dlaczego?
Niektórzy pracownicy mają więcej urlopu.
Pozostali pracownicy mają mniej urlopu.
Warunki pracy:
W układach zbiorowych jest napisane:
Ile godzin tygodniowo to standardowy czas pracy?
To znaczy: Ile godzin tygodniowo Julia musi pracować.
W niektórych układach zbiorowych standardowy czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo.
W innych układach zbiorowych standardowy czas pracy wynosi 38,5 godziny tygodniowo.

Czasami nie ma umowy zbiorowej.
Wtedy wynagrodzenie jest podobne jak w podobnych firmach, branżach i regionach.

Teraz Julia wie:
Od czego zależy wysokość wynagrodzenia.
Czym jest układ zbiorowy.

Umowa o pracę

Umowa o pracę

Max został przyjęty do pracy.
Jego przyszły pracodawca wysłał mu umowę o pracę.
Max powinien przeczytać i podpisać umowę o pracę. 
Umowa jest bardzo długa.
Max nie rozumie umowy.
Max jest zdenerwowany.

Oto wyjaśnienie Maxa:
Umowa o pracę zostaje podpisana pomiędzy Maxem a jego pracodawcą.
Max i jego pracodawca muszą dotrzymać umowy.
Trudne słowo to: dwustronna wiążąca umowa.
Max i jego pracodawca mają prawa i obowiązki.

Max musi wykonać pracę.
Pracodawca musi płacić wynagrodzenie.
Umowa o pracę jest bardzo ważna.
Obowiązuje tak długo, jak Max pracuje w tej firmie.
Prawa i obowiązki są zapisane:
• w przepisach.
• w układzie zbiorowym.
Co to jest układ zbiorowy?
Wyjaśniono to w filmie „Umowa zbiorowa i kwota płatności”
• w umowie o pracę.
Co to jest umowa o pracę?
To zasady między firmą a wszystkimi pracownikami.

W umowie o pracę jest napisane:
• adres pracodawcy
• adres Maxa
• początek zatrudnienia
To znaczy: kiedy jest pierwszy dzień pracy?
• Czy istnieje ograniczenie?
Oznacza to: Czy to jest określone: Kiedy kończy się zatrudnienie.
Kiedy kończy się ograniczenie?
• Okres wypowiedzenia i termin wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia oznacza:
Pracodawca chce zwolnić Maxa.
Musi powiedzieć Maxowi z określonym wyprzedzeniem:
Jesteś zwolniony.
Okresem wypowiedzenia jest czas od zgłoszenia do ostatniego dnia pracy.
• Miejsce pracy
• Klasyfikacja zgodnie z układem zbiorowym pracy lub umową o pracę
Oznacza to: Ile dostanę wynagrodzenia zgodnie z układem zbiorowym pracy lub umową o pracę.
• Zawód
• Wynagrodzenie (wynagrodzenie podstawowe, premie, dodatkowe wynagrodzenie, jeśli istnieje)
Przykładem premii jest:
Max musi pracować w nocy.
Dlatego Max otrzymuje wyższe wynagrodzenie.
Przykładem dodatkowe wynagrodzenie jest:
Pracodawca Maxa stawia mu wysoki cel.
Max osiąga ten cel.
W nagrodę Max otrzymuje wyższą pensję.
To dodatkowe wynagrodzenie.
• Termin wypłaty.
Oznacza to: Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie.
• Prawo do urlopu rocznie w dniach roboczych.
To znaczy: Ile dni w roku Max może wziąć urlop.
• Godziny pracy: tygodniowy standardowy czas pracy.
To znaczy: Ile godzin tygodniowo Max musi pracować?

• Podział standardowego czasu pracy na dni powszednie.
To znaczy: w które dni tygodnia Max musi pracować?
O której godzinie Max zaczyna i kończy pracę?
• Jaki układ zbiorowy pracy lub umowa o pracę mają zastosowanie?
Gdzie Max może zapoznać się z treścią układu zbiorowego i umowy o pracę?
• Nazwa i adres pracowniczego funduszu emerytalnego
Pracowniczy Fundusz Emerytalny to:
Pracodawca Maxa dokonuje wpłat na pracowniczy fundusz emerytalny.
Kiedy Max zostaje zwolniony lub przechodzi na emeryturę,
Max otrzymuje zapłaconą kwotę.
Jakie są cechy umowy o pracę?
• Zależność osobista.
To znaczy:
Pracodawca Maxa daje mu zadanie.
Max musi wykonać to zadanie.
• Osobisty obowiązek pracy.
Oznacza to, że Max musi sam wykonać pracę.
Nikt inny nie może za niego wykonywać tej pracy.
• Max musi pracować przez pewien czas.
Max nie gwarantuje sukcesu.
Max nie osiąga swojego celu,
Max nadal zarabia.
• Max potrzebuje sprzętu roboczego.
Sprzętem roboczym jest na przykład komputer.
Pracodawca przekazuje Max sprzęt do pracy.
• Max jest częścią firmy.
• Max odnosi sukcesy. To przynosi korzyści pracodawcy.
Max ma porażkę. Pracodawca ponosi ryzyko.

W prawie nie jest przesądzone, jak ma wyglądać umowa.
Umowa o pracę może być pisemna lub ustna.
Zalecenie to:
Umowa powinna być spisana.
Pracodawca Maxa pisze umowę o pracę.
Max czyta umowę.
Max powinien wszystko zrozumieć.
Max powinien sprawdzić:
Max zgodził się na coś ustnie z pracodawcą.
Jest to również zapisane w umowie.
Coś innego jest napisane w umowie.
Max musi porozmawiać ze swoim pracodawcą.
To samo jest napisane w umowie.
Max może podpisać umowę.

W umowie o pracę mogą nastąpić zmiany:
Na przykład:
W jakie dni Max musi pracować?
Ile godzin Max musi pracować?
Nie ma na to zapisu w prawie.
Nie jest to zapisane w układzie zbiorowym.
Jest to zapisane tylko w umowie o pracę.
To się nazywa: indywidualna umowa.
Umowę o pracę można zmienić tylko,
jeśli zarówno Max, jak i jego pracodawca chcą zmian.

Teraz Max rozumie swoją umowę o pracę.
Max czyta umowę o pracę.
Wszystko zgodnie z dyskusją.
Max podpisuje umowę o pracę.
Max zaczyna nową pracę.

Rodzaje umów

Rodzaje umów

Max szuka pracy.
Często widzi słowa:
• umowa o pracę
• umowa zlecenie
• umowa o dzieło
Max jest zdezorientowany.
Max nie wie:
Co to znaczy?
Jaka jest różnica?
Która pasuje do sytuacji Maxa?

Oto wyjaśnienie Maxa:
Stały stosunek pracy:
Max jest pracownikiem.
Między Maxem a jego pracodawcą istnieje osobista zależność.
Zależność osobista oznacza:
Mas musi pracować w określonych godzinach.
Pracodawca informuje Maxa o jego miejscu pracy.
Max musi tam pracować.
Pracodawca mówi:
Max musi w taki sposób pracować.
Max w taki sposób pracuje.
Pracodawca kontroluje Max.
To stały stosunek pracy.

Max ma następujące prawa:
• 5 tygodni płatnego urlopu
• Max jest chory.
Max nadal zarabia.
• Max ma dziecko.
Dziecko jest chore.
Max może opiekować się dzieckiem w domu.
Nie musi iść do pracy.
Nadal zarabia.
To się nazywa: czas na obowiązki opiekuńcze
• Pracodawca chce zwolnić Maxa.
Musi powiedzieć Maxowi z sześciotygodniowym wyprzedzeniem.
To się nazywa: okres wypowiedzenia
• Max otrzymuje co najmniej płacę minimalną zgodnie z układem zbiorowym.
Co to jest układ zbiorowy: wyjaśniono to w filmie „Układ zbiorowy i wysokość zarobku”

Max ma stały stosunek pracy.
Max jest objęty ubezpieczeniem społecznym.
Ubezpieczenie społeczne oznacza:
Część pensji Maxa trafia do ZUS.
Dlatego Max posiada następujące ubezpieczenia:
• Ubezpieczenie zdrowotne
• Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
• Ubezpieczenie emerytalne
Może, Max musi zapłacić podatek dochodowy.
To zależy od:
Tego ile zarabia Max.
Max może pracować na pełen etat, w niepełnym wymiarze godzin, marginalnie lub tymczasowo.

Umowa na zlecenie
Max pracuje dla klienta.
Za swoją pracę Max otrzymuje pieniądze.
Praca trwa przez określony czas.
Nie ma osobistej zależności.
To znaczy:
Max sam wybiera godziny i miejsce pracy.
Max sam decyduje o swojej rutynie pracy.
Max nie jest sprawdzany przez klienta.
Ktoś inny może wykonać pracę dla Maxa.
Nie ma gwarancji sukcesu.
To znaczy:
Max osiąga swój cel.
Max dostaje zapłatę.
Max nie osiąga swojego celu.
Max dostaje zapłatę.

Na zleceniu Max ma prawa:
• Płatny urlop
• Max jest chory.
Max nadal zarabia.
• Max ma dziecko.
Dziecko jest chore.
Max może opiekować się dzieckiem w domu.
To się nazywa: czas na obowiązki opiekuńcze
Nie ma płacy minimalnej.
Nie ma układu zbiorowego.
Klient może natychmiast zwolnić Maxa.
Max ma ubezpieczenie społeczne.
Na zleceniu Max pracuje na własny rachunek.
Max musi sam opodatkować swoje dochody.

Umowa o dzieło:
Max wykonuje zlecenie pracy dla klienta.
Max jest wykonawcą.
Przykładowe zadanie do pracy to: książka, strona internetowa, mebel
Max dostaje zapłatę.
Trudne słowo na zapłatę to: opłata
Kontrakt na roboty opiera się na sukcesie.
To znaczy:
Zadanie jest zakończone.
To sukces.
Max dostaje zapłatę.
Zadanie nie zostało ukończone
To nie jest sukces.
Max nie otrzymuje zapłaty.
Max sam wybiera godziny i miejsce pracy.
Sam decyduje o tym jak ma wyglądać jego praca.
Ktoś inny może wykonać pracę dla Maxa.
Max używa własnego sprzętu.
Max nie jest częścią firmy.
Umowa o dzieło nie jest stosunkiem pracy.
To znaczy:
Prawo pracy nie dotyczy Max.
Żaden układ zbiorowy nie dotyczy Max.
Teraz Max wie:
Istnieją różne rodzaje umów.
Jaka jest różnica między umowami.
Max może zdecydować:
Jakiej umowy chce?

Świadectwo pracy, referencje i list polecający

Świadectwo pracy, referencje i list polecający

Max zrezygnował z pracy.
Max chce nowej pracy. 
Max chce pokazać swoje referencje.
Max nie wie:
Jak uzyskać referencję do pracy?
Jaka jest różnica między referencją a świadectwem pracy?
Czym jest list polecający?

Oto wyjaśnienie dla Maxa:
W świadectwie pracy pracodawca zapisuje:
Pełne imię i nazwisko Maxa
Jego adres
Że Max pracował dla tej firmy.
Ile godzin Max pracował dla firmy
Czy Max pracował w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub minimalnie?

Kiedy Max potrzebuje świadectwa pracy?
Kiedy jest bezrobotny.
Urząd pracy widzi:
Max pracował.

Referencje
W referencji jest napisane:
Ogólne informacje o Maxie.
Imię i nazwisko pracodawcy Maxa
Jak długo Max pracował w tej firmie?
Jakie zadania wykonywał Max?

Zadania są dobrze opisane.
Max zmienił stanowisko w firmie.
Opisano zadanie, które wykonał wcześniej.
Zadania, które teraz wykonuje, zostały opisane.

List polecający:
List polecający to list.
Osoba pisze rekomendację dla Maxa.
List polecający jest z perspektywy jednej osoby.
Osoba ta pisze:
Jak przebiegała jego współpraca z Maxem?
Jak ocenia osobowość Maxa?
Jak ocenia umiejętności społeczne Maxa?
Kto pisze list polecający?
Osoba, która współpracowała z Maxem.
Na przykład: były menedżer lub nauczyciel
Kto nie może napisać listu polecającego?
Przyjaciel Maxa.
Krewny Maxa.

Teraz Max wie:
Co to jest świadectwo pracy?
Co to jest referencja do pracy?
Czym jest list polecający?
Jaka jest różnica?
Jak może otrzymać te dokumenty?

Praca i edukacja

Praca i edukacja

Max chce wziąć udział w szkoleniu.
Max chce poszerzyć swoją wiedzę zawodową.
Max chce poprawić swoją perspektywę kariery.
Max ma pracę na pełen etat.
Trudno jest uczestniczyć w kursie i pracować na pełen etat.
Szkolenia są drogie.
Max nie wie:
Jak znajdę czas na szkolenie?
Jak zapłacić za szkolenie?

Here is an explanation for Max:

Urlop edukacyjny lub urlop naukowy
Max chce wziąć udział w szkoleniu.
Max nie chce pracować podczas szkolenia.
Max może wyjechać na urlop edukacyjny.
Pracodawca Max musi się zgodzić.
Czas trwania urlopu edukacyjnego jest inny.
Najczęściej jest to do 1 roku.
Czy Max otrzymuje wynagrodzenie podczas urlopu edukacyjnego?
To zależy od
w jakim kraju pracuje Max.
Co Max uzgodnił ze swoim pracodawcą?

Zwrot kosztów szkolenia
Niektóre firmy opłacają szkolenia dla swoich pracowników.
W tym przypadku Max musi pracować dla swojej firmy przez pewien czas.
Jak długo?
To zależy od kosztów szkolenia.
Jeśli Max zrezygnuje przed upływem okresu szkolenia,
wtedy Max musi zwrócić koszty szkolenia.
W krajach Unii Europejskiej istnieją programy:
Programy wspierają kształcenie ustawiczne pracowników.

Szkolenie w miejscu pracy
Firmy oferują szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
W ten sposób motywują swoich pracowników.
Pracownicy doskonalą swoje umiejętności.
Szkolenia obejmują wiele tematów:
Na przykład
• znajomość obsługi komputera
• warsztaty uwrażliwienia
To znaczy:
Uwagę ludzi przykuwa pewien temat.
Na przykład:
Co jest ważne we współpracy z ludźmi z różnych kultur?
• Media społecznościowe
• Pierwsza pomoc
• Zapobieganie pożarom
To znaczy: Jak mogę zapobiegać pożarom?

Możliwość odliczenia od podatku kosztów szkolenia
Koszty szkolenia podlegają odliczeniu od podatku.
To znaczy:
Dostaję z powrotem za to pieniądze od państwa.

Teraz Max wie:
Jak mogę pracować mniej,
w celu wzięcia udziału w szkoleniu.
Co pomaga mi zapłacić za szkolenie?

Praca i rodzina

Praca i rodzina

Max i Julia są szczęśliwi. 
Spodziewają się pierwszego dziecka.
Max i Julia martwią się:
Jak mogą wychowywać swoje dziecko?
Jak mogą jednocześnie pracować?

Oto wyjaśnienie dla Maxa i Julii:
Ogłoszenie ciąży
Julia wie:
Jestem w ciąży.
Musi napisać do swojego pracodawcy:
Jestem w ciąży.
Kiedy dziecko się urodzi?

Ochrona przed zwolnieniem podczas ciąży.
Kobiet w ciąży nie wolno zwalniać.
Jak długo?
Do czterech miesięcy po porodzie.

Ochrona w czasie ciąży
W czasie ciąży coś jest zabronione:
Ciężka praca fizyczna
Czyli na przykład:
Podnoszenie i przenoszenie ciężkich rzeczy
Praca w pozycji stojącej przez długi czas
Przyszłym matkom i matkom karmiącym piersią nie wolno pracować w nocy.
Przyszłe mamy i matka karmiące nie muszą pracować w niedziele i święta.
Julia powinna iść na badania ciążowe poza godzinami pracy.
Jeśli to niemożliwe:
Julia może chodzić na badania ciążowe w godzinach pracy.

Okres ochronny dla pracownic w ciąży
To znaczy:
Julia nie może pracować 8 tygodni przed porodem
Julia nie może pracować 8 tygodni po porodzie.

Urlop ojcowski:
To znaczy:
Max jest ojcem nowonarodzonego dziecka.
Max może otrzymać urlop na 1 miesiąc.
Max nie otrzymuje swojej pensji.

Urlop rodzicielski
To znaczy:
Rodzic nie musi pracować.
Może zająć się dzieckiem.
Urlop rodzicielski rozpoczyna się po zakończeniu okresu ochronnego dla pracownic w ciąży.
Ojciec i matka mogą wziąć urlop rodzicielski.
Urlop rodzicielski trwa od 2 do 35 miesięcy.
Ojciec i matka nie mogą zostać zwolnieni podczas urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski w niepełnym wymiarze:
Rodzice mają dzieci poniżej 7 lat.
Mogą pracować mniej.
Dlaczego?
W trosce o dzieci.
Julia i Max mogą być na rodzicielskim w niepełnym wymiarze.
Julia i Max muszą powiedzieć swojemu pracodawcy:
Kiedy chcą być na urlopie rodzicielskim w niepełnym wymiarze?
Jak długo chcą być na urlopie?
Ile godzin chcą pracować mniej?
O jakich porach dnia chcą pracować?
Julia i Max nie mogą zostać zwolnieni, gdy są na urlopie rodzicielskim w niepełnym wymiarze.

Czas wolny na obowiązki związane z opieką
Dziecko jest chore.
Osoba mieszkająca w tym samym mieszkaniu co Julia lub Max jest chora.
Julia i Max mają prawo do wolnego w związku z opieką.
To znaczy:
Mogą zostać w domu i opiekować się osobą.
Julia i Max mają prawo do 1-tygodniowego urlopu w związku z obowiązkami opiekuńczymi każdego roku.
Julia i Max mają dzieci poniżej 12 roku życia.
Julia i Max mają prawo do drugiego tygodnia wolnego na obowiązki opiekuńcze.

Urlop okolicznościowy lub w niepełnym wymiarze godzin.
Bliski krewny Maxa lub Julii wymaga opieki.
Julia i Max mogą przez pewien czas przestać pracować lub pracować mniej.
Na przykład:
Tak długo, jak Julia lub Max znajdą opiekunkę dla swojego krewnego.
Max i Julia muszą porozmawiać ze swoim pracodawcą:
Czy mogę wziąć urlop okolicznościowy lub w niepełnym wymiarze godzin?
Mają prawo do 4 tygodni urlopu okolicznościowego.
Jeśli pracodawca wyrazi zgodę:
Mają prawo do 6 miesięcy urlopu okolicznościowego lub w niepełnym wymiarze godzin.

Teraz Max i Julia wiedzą:
Co jest ważne w pracy
kiedy zostaną rodzicami.

Praca zdalna

Praca zdalna

Max może pracować zdalnie w domu. 
Max nie wie:
Co oznacza praca zdalna?
Jak powinien zorganizować swój dzień pracy?
Jakie obowiązują przepisy prawa pracy?

Wyjaśnienie pracy zdalnej
Max zwykle pracuje w biurze w swojej firmie.
Czasami Max pracuje w domu.
To się nazywa praca zdalna.
Do pracy z domu Max potrzebuje dobrego sprzętu technicznego.
Na przykład: dobrego połączenia internetowe.

Wady pracy zdalenj
Max pracuje w domu.
Czuje się odizolowany.
Dlaczego?
Brakuje mu osobistego kontaktu i komunikacji z kolegami.
Niektóre rzeczy są trudniejsze w domu:
Organizacja miejsca pracy
Organizacja czasu pracy
Tylko niektórzy ludzie mają spokojne miejsce pracy w domu.
Max pracuje w domu:
Trudno mu wyznaczyć granice między pracą a czasem wolnym.
W biurze Max rozmawia z kolegami.
To są przerwy.
Takie przerwy nie istnieją w pracy zdalnej.

Max pracuje zdalnie.
Może pracuje więcej.
Dlaczego?
Chce coś skończyć.
W domu jest więcej rzeczy które rozpraszają.
Na przykład: prace domowe.

Zalety domowego biura
Max ma dobre miejsce pracy w domu.
Może skupić się tylko na swojej pracy.

Praca zdalna poprawia Twoje zdolności adaptacyjne.
Max może pracować w firmie.
Max może pracować w domu.
Praca w domu poprawia:
• Zaufanie
• Dyscyplinę
• Kreatywne myślenie
Praca w domu oszczędza czas:
Nie ma wyjazdu do pracy.
Max nie jeździ metrem ani samochodem.
Max może inaczej wykorzystać swój czas:
• dla rozwoju osobistego
• na czas z rodziną
• na sen
Praca zdalna jest wygodna.
Do biura domowego Max potrzebuje:
• Dyscyplinę
• Motywację
• Determinację

Rekomendacje dla pracy z domu:
Max dzieli swój czas pracy na jednostki po 30 minut.
Max działa 25 minut.
Następnie Max robi sobie 5 minutową przerwę.
W przerwie Max rozprasza się.
Po 4 razach po 30 minut Max robi przerwę od 10 do 30 minut.
Rano Max wykonuje trudne zadania.
Max kończy zadania.
Max jest zadowolony.
Max czuje się zmotywowany do pracy.

Max nie może zrobić wszystkiego na raz.
Max decyduje: Co mam zrobić najpierw?
Dlatego Max pyta siebie:
Co jest ważne?
Co jest nieważne?
Co jest pilne?
Co może poczekać?

Max chce poczuć ducha zespołu i wsparcie kolegów.
Max korzysta z wideotelefonii.

Teraz Max wie:
Jak może dobrze pracować zdalnie.
Jakie przepisy prawa pracy obowiązują pracując w domu.

Emerytura i renta inwalidzka

Emerytura i renta inwalidzka

Julia wie: 
Kiedy będę już stara, przejdę na emeryturę.
Julia nie wie:
Jak w takim razie otrzymam pieniądze?
Dlatego Julia jest niepewna.

Oto wyjaśnienie Julii:
Emerytura jest regularną wypłatą pieniędzy.
Celem emerytury jest:
Mieć wystarczająco dużo pieniędzy na starość, żeby żyć.
Warunkiem uzyskania emerytury są:
• Określony wiek
• Określona ilość miesięcy ubezpieczenia
Jak Julia zyskuje miesiące ubezpieczenia?
Julia pracuje.
Część jej pensji odprowadzana jest do państwowego ubezpieczenia społecznego i funduszu emerytalnego.
Wysokość emerytury Julii zależy od:
• Jej wieku
• Ile miesięcy ubezpieczenia ma Julia?
• Ile średnio zarabiała Julia?

Julia chce dostać emeryturę.
Julia spełnia warunki wstępne.
Julia musi złożyć wniosek w kasie emerytalnej.
Dlatego jest wzór dokumentów.

Pracodawca Julii może wpłacać składki na jej emeryturę.
Wpłaca dobrowolnie do zakładowego programu emerytalnego.
Julia może dobrowolnie wpłacać pieniądze do prywatnego funduszu emerytalnego.
W ten sposób Julia może dostać większą emeryturę.

Julia się martwi.
Co się dzieje, gdy zachoruje?
Co się stanie, jeśli z tego powodu nie będzie mogła dłużej pracować?

Jeśli Julia nie może już pracować z tych powodów:
• Poważna choroba
• Wypadek
• Problemy psychologiczne
Julia może ubiegać się o rentę inwalidzką.
Inwalidzka oznacza:
Trwałe upośledzenie spowodowane chorobą.
Z tego powodu ktoś nie może już pracować.

Oto warunki wstępne uzyskania renty inwalidzkiej:
Niepełnosprawność Julii jest poważne.
Julia nie może już pracować.
Nawet po rehabilitacji,
Julia nie może już pracować.
Nawet jeśli Julia szkoli się w innej pracy,
Julia nie może już pracować.
Lekarz musi zaświadczyć:
Julia nie może już pracować.
To znaczy: Julia ma trwałą niepełnosprawność.
Julia nie spełnia jeszcze warunków do emerytury.
Julia osiągnęła niezbędną minimalną liczbę miesięcy ubezpieczenia.

Julia spełnia warunki uzyskania renty inwalidzkiej.
Julia może złożyć wniosek.
Teraz Julia wie:
Dzięki emeryturze może utrzymać się, gdy będzie starsza.
Kiedy jest ciężko chora,
otrzymuje rentę inwalidzką.

Dostosowanie miejsca pracy

Dostosowanie miejsca pracy

Julia ma nową pracę.
Julia jest zdenerwowana. 
Koledzy Julii nie znają języka migowego.
Julia pyta:
Co mi pomoże w komunikacji?
Kto zapłaci za tę pomoc?

Oto wyjaśnienie Julii:
Tłumaczenie na język migowy jest wsparciem dla Julii.
Wspomaga komunikację między słyszącymi a niesłyszącymi.
Kiedy pomaga tłumaczenie na język migowy:
na rozmowie kwalifikacyjnej
na szkoleniu, gdy pracownik rozpoczyna pracę
na większych spotkaniach

Komputery, smartfony i tablety są wsparciem dla Julii.
Dzięki nim Julia może się natychmiast porozumieć.
Dzięki nim Julia może się później porozumieć.
Na przykład przez:
• e-mail
• programy do edycji tekstu
Są to na przykład Word lub Pages.
• czaty

„C·print” to komputerowy system wspomagany.
Jest słyszący tłumacz.
On lub ona wpisuje to, co zostało powiedziane.
Program pokazuje ten tekst.

Julia może przeczytać tekst.

Istnieją syntezatory mowy.
To znaczy:
Ktoś wpisuje litery, sylaby, słowa lub zdania.
Głos komputera odczytuje to na głos.

Jest automatyczne rozpoznawanie mowy.
To znaczy:
Osoba mówi coś do mikrofonu.
Komputer pokazuje to jako tekst.

Jest komputerowe robienie notatek.
Wpisywana jest notatka lub grafika.
Notatka lub grafika są wyświetlane w tym samym czasie.
Projektor pokazuje większą notatkę lub grafikę.

Jest wideo telefonia.
Julia może z niego korzystać w miejscu pracy.
Dzięki wideotelefonii głusi mogą porozumiewać się w języku migowym.
Julia potrzebuje:
Mały aparat, wyświetlacz i szybkie łącze internetowe.
Julia loguje się do kamery.
W ten sposób może komunikować się z osobą.

Istnieje zdalne tłumaczenie wideo.
Julia musi skorzystać z programu wideokonferencji.
Dzięki temu ma dostęp do zdalnego tłumacza wideo.

Są napisy.
Dźwięk w filmie jest konwertowany na tekst.
Tekst jest wyświetlany przy dolnej krawędzi ekranu na czarnym tle.
Istnieją napisy w czasie rzeczywistym.
Jest tak podczas wydarzeń na żywo lub spotkań.
Rozmawiająca osoba zostaje sfilmowana.
Edytor wpisuje wypowiadane słowa do komputera.
Tekst jest wyświetlany na dolnej krawędzi filmu.
Edytor nie musi być w tym samym miejscu.
Tworzenie napisów może odbywać się za pośrednictwem programu wideokonferencji.

Istnieje dostosowanie przestrzeni pracy.
Czyli ustawianie mebli i urządzeń w pokoju.
Widoczność powinna być lepsza.
Powinno być mało niepokojących dźwięków.
Powinno być więcej bezpieczeństwa.

Teraz Julia wie:
Jaka pomoc istnieje w komunikacji z kolegami.
Jak można opłacić tę pomoc.

Teraz Julia wie:
Jaka pomoc istnieje w komunikacji z kolegami.
Jak można opłacić tę pomoc.

Konflikty w pracy

Konflikty w pracy

Julia i Max pracują w tej samej firmie. 
Miejsce pracy jest ważne w życiu.
Spędzasz tam dużo czasu.
Spędzasz dużo czasu z kolegami.
Jeśli ludzie dużo ze sobą współpracują
Powstają konflikty.
To normalne.
Co powinni zrobić Julia i Max, gdy w pracy dochodzi do konfliktów?

Rozpoznaj problem.
Max i Julia myślą o:
Dlaczego wystąpił problem?
Powinni przyjąć perspektywę drugiej osoby.
Nie myśleć w ten sposób:
Czym przyczyniłem się do konfliktu?

Zrób pierwszy krok!
Max i Julia powinni natychmiast porozmawiać o drobnych problemach.
Gdzie?
W cichym miejscu.
Kiedy?
W czasie, który jest dobry dla nich obojga.

Planowanie dyskusji o konflikcie
Max jest zdenerwowany zachowaniem Julii.
Max nie może zrozumieć zachowania Julii.
Max powinien zapytać Julię:
Dlaczego tak się zachowujesz?
Julia może podać powód.
Lub: Julia nie wiedziała
że jej zachowanie denerwuje Maxa.
Jeśli Max zapyta
Julia może wyjaśnić.

Posłuchaj drugiego!
Jest to ważne w dyskusji o konflikcie:
Zrozum perspektywę drugiego.
Potrzebujesz czasu na dyskusję.
Należy opisać uczucia, myśli i doświadczenia.
Max i Julia powinni pozwolić sobie na rozmowę.
To może być trudne.
Ale to ważne.

Reaguj spokojnie.
Max powiedział coś bolesnego.
Julia powinna poczekać.
Wtedy Julia powinna spróbować innej rozmowy.
W międzyczasie może się okazać:
To było nieporozumienie.

Znajdowanie rozwiązań
Czasami Max i Julia potrafią samodzielnie rozwiązać konflikt.
Najpierw omawiany jest problem.
Następnie wspólnie szukają rozwiązania.
To ważne:
Rozwiązanie powinno koncentrować się na przyszłości.
Rozwiązanie określa:
Co Julia i Max mogą zrobić lepiej w przyszłości.

Konflikt nie jest rozwiązany.
Może to być powodem mobbingu.
Mobbing to:
Człowiek jest ciągle atakowany i wykluczany przez kolegów.
Mobbing prowadzi do złego środowiska pracy.
Winę zwala się na ofiare mobbingu.
Typowe dla mobbingu to:
Osoba jest ciągle atakowana.
Nie ma ku temu powodu.
Nękanie jest systematyczne.
To znaczy:
Nękanie ma miejsce w sposób ciągły.
Celem nękania jest wypędzenie osoby z miejsca pracy.
Osoba nie jest traktowana z szacunkiem.
Zachowanie takie trwa przez długi czas.

Pomóc może rozmowa między agresorem a osobą, która jest prześladowana.
Czasami agresor nie wie:
Moje zachowanie rani drugą osobę.
Rozmowa nie zawsze działa.
Następnie ofiara powinna powiedzieć pracodawcy:
Jestem mobbingowany.
Wtedy ofiara może dochodzić roszczeń.

Dochodzenie roszczeń oznacza, że dana osoba otrzymuje pieniądze, ponieważ jest mobbingowana.
Osoba powinna codziennie zapisywać:
Jak on lub ona jest mobbingowana?

Konfliktu nie da się rozwiązać w bezpośredniej rozmowie.
Powinna tam być inna osoba.
Na przykład:
Przełożony.
Ktoś z działu kadr.
Ktoś z rady zakładowej.
Pełnomocnik ds. osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Możesz również skorzystać z mediatora.
Mediator pomaga wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Max i Julia odczuwają ulgę.
Już wiedzą:
Jak mogą rozwiązywać konflikty?
Co mogą zrobić, jeśli są mobbingowani?

Ujawnianie się

Ujawnianie się

Samo ujawnienie 
Max ma rozmowę o pracę.
Max nie wie:
Ile powinien powiedzieć o swojej niepełnosprawności?
Takie przyznanie się:
Jakie to ma zalety?
Jakie to ma wady?

Oto wyjaśnienie Maxa.
Samo ujawnienie oznacza:
Max przekazuje innym informacje o sobie.
Na przykład koledze lub jego pracodawcy.

Informacje mogą być powierzchowne.
Informacje mogą być osobiste.
To ma zalety.
To ma wady.

Zalety to:
Lepsze relacje ze współpracownikami, klientami i przełożonymi.
Nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi
Rozwiązanie konfliktu
Budowanie zaufania
Budowanie zrozumienia

Dla osób niepełnosprawnych to zależy:
Czy powinni powiedzieć o swojej niepełnosprawności przed rozmową o pracę?
Czy powinni powiedzieć dopiero po rozpoczęciu pracy?

W prawie jest napisane:
Osoby niepełnosprawne mogą mieć korzyści:
Dlaczego?
Aby była większa dostępność
Dostępność oznacza:
Coś może być dobrze wykorzystane przez osoby niepełnosprawne.

Korzyść to na przykład:
• Dłuższe wakacje
• Wyższa pensja
• Krótszy czas pracy
• Zakwaterowanie w miejscu pracy

W niektórych ogłoszeniach o pracę jest napisane:
Pożądane są aplikacje od osób z niepełnosprawnościami.
W większości krajów Unii Europejskiej
Nie ma obowiązku ujawniania się.
Osoby niesłyszące często martwią się:
Przed rozmową o pracę mówię:
Jestem głuchy.
Mój wniosek został odrzucony.

Teraz Max wie:
Jakie są zalety ujawniania siebie?
Jakie są wady samo ujawniania się?
Max może zdecydować:
Co chcę powiedzieć kolegom i przełożonym?

Zakaz dyskryminacji, dostępność i kompensacja niedogodności

Zakaz dyskryminacji, dostępność i kompensacja niedogodności

Julia wie:
Głusi są dyskryminowani na rynku pracy.
Julia pyta:
Czym jest dyskryminacja?

Oto wyjaśnienie:
Dyskryminacja oznacza:
Osoba jest traktowana inaczej
ponieważ ma jakąś inną cechę.

W Unii Europejskiej obowiązuje Karta Praw Podstawowych.
Karta to trudna nazwa na dokument.
Prawa podstawowe oznaczają:
Prawa te dotyczą wszystkich.
Zgodnie z Kartą dyskryminacja jest zabroniona.
Nie wolno dyskryminować ze względu na:
• płeć
• rasę
• kolor skóry
• etniczne pochodzenie
Grupa etniczna to grupa ludzi o podobieństwach:
Na przykład: samo-opisywanie, język, historia, kultura, pochodzenie
• pochodzenie społeczne
• Cechy fizyczne
Na przykład: rozmiar, kolor skóry, niektóre choroby
• język
• religia
• ideologia
• poglądy polityczne
• Inna opinia
• przynależność do mniejszości narodowej
To mniejszość etniczna, która ma określone konstytucyjne prawa, na przykład prawo do aktywnego wspierania nauki języka.
• pieniądze i majątek
• urodzenie
• niepełnosprawność
• wiek
• orientacja seksualna
Dostępność jest podstawowym warunkiem niedyskryminacji.
Dostępność oznacza:
Coś może być dobrze wykorzystane przez osoby niepełnosprawne.
W Unii Europejskiej istnieją wytyczne dotyczące dostępności.
Wytyczne to zalecenie.
Nie musisz tego robić.
Wytyczne mówią:
Jednolity rynek dostępnych produktów i usług powinien działać lepiej.
Jednolity rynek oznacza:
Rynek gospodarczy w Unii Europejskiej.
W jaki sposób?
Obecnie państwa członkowskie Unii Europejskiej mają inne zasady.
Zasady są dostosowywane.

Wytyczne prowadzą do:
Mniejszej ilości barier w dostępie do transportu, edukacji i otwartego rynku pracy.
Więcej dostępnych ofert pracy.
Do tych prac potrzebna jest wiedza na temat dostępności.

Dyskryminacja występuję w miejscu pracy.
Tam jest to zabronione.
Kiedy?
• na początku zatrudnienia
• przy ustalaniu wynagrodzenia
• przy udziale w rozwoju w pracy
• przy awansach i awansach zawodowych
• po zakończeniu stosunku pracy

Dyskryminacją to również molestowanie seksualne lub molestowanie ze względu na płeć.
Molestowanie seksualne oznacza:
Osoba robi lub mówi coś seksualnego.
Druga osoba tego nie chce.

Osoba jest dyskryminowana.
Ma prawo do kompensaty
Kompensata oznacza:
Ktoś poniósł krzywdę.
Osoba otrzymuje odszkodowanie.

Szczegóły dotyczące kraju

Teraz Julia wie:
Czym jest dyskryminacja?
Kogo prosi o pomoc, gdy jest dyskryminowana w miejscu pracy.

Skip to content