projekt

Projekt

Praca dostępna dla wszystkich  (Accessible Work for All – AW4A) to projekt z udziałem 4 partnerów z Austrii, Niemiec, Włoch i Polski. Projekt promuje równość, niedyskryminację i różnorodność. W jaki sposób? Dostarczając informacje na temat zatrudnienia i przepisów dotyczących zatrudnienia w dostępnych lub wolnych od barier formatach cyfrowych. Oznacza to, że osoby Głuche poszukujące pracy mogą znaleźć wsparcie i informacje online w swoim pierwszym języku – języku migowym. Oprócz austriackiego, niemieckiego, włoskiego i polskiego języka migowego używamy zwykłego tekstu, rysunków i animacji, aby ułatwić zrozumienie informacji.

Wypracowane rozwiązania

„Analiza i streszczenie” to ankieta cyfrowa, analiza i raport międzynarodowy. Osobom niesłyszącym poszukującym pracy zadawane są pytania dotyczące przepisów prawa pracy. Wyniki ankiety są analizowane i podsumowywane w pisemnym raporcie.

„Dostępny zestaw narzędzi” to zbiór dostępnych, krótkich filmów informacyjnych na temat przepisów dotyczących zatrudnienia. Filmy wykorzystują język migowy i napisy tekstowe z rysunkami i obrazami wizualnymi.

„Informacja to upodmiotowienie” to pakiet szkoleniowy i podręcznik cyfrowy. W szkoleniu zastosowano nauczanie mieszane, to połączenie metod wykorzystujących materiały online i cyfrowe, a także tradycyjne szkolenia. Szkolenie zostanie przetestowane przez osoby Głuche.

Logo Accessible Work 4 All
Skip to content